HACCP

POLITIKA
BEZBEDNOSTI PROIZVODA 

haccp_logo

Cilj našeg preduzeća je proizvodnja bezbednog proizvoda, koji će u pogledu kvaliteta, organoleptičkih i nutritivnih karakteristika zadovoljiti širok krug kupaca i ispuniti sve zahteve sistema kvaliteta i HACCP sistema bezbednosti hrane.

Vođenjem preduzimljive poslovne politike, rukovodstvo „MANAGER“ D.O.O. iz Novog Sada ostvaruje postavljeni cilj:

 • Primenom savremenih tehnologija realizuje kvalitetan i bezbedan proizvod
 • Redovnim održavanjem opreme i opremanjem proizvodnog pogona savremenim uređajima neophodnim za proces proizvodnje
 • Saradnjom sa proverenim dobavljačima, koji potrebnim sertifikatima garantuju isporuku zdravstveno bezbedne i standardno kvalitetne sirovine i repromaterijala
 • Razvijanjem uzajamno korisnih partnerskih odnosa sa dobavljačima na dugoročnoj osnovi
 • Jačanjem poverenja kod kupaca kroz konstantno ispunjenje njihovih očekivanja u pogledu kvaliteta i bezbednosti proizvoda
 • Saradnjom sa naučnim i obrazovnim institucijama na razvoju bezbednih proizvoda
 • Obezbeđenjem permanentnog obrazovanja i obuke svih zaposlenih
 • Usaglašavanjem svih procesa i proizvoda sa važećim zakonskim propisima i standardima
 • Preispitivanjem i stalnim unapređenjem sistema bezbednosti hrane
 • Sistematskim održavanjem higijene zaposlenih, proizvodnih pogona i postrojenja, primenom dobre higijenske prakse
 • Pravilnim deponovanjem otpadnih materija uz zaštitu i očuvanje životne sredine

 

Ovu politiku ostvarujemo primenom HACCP Sistema bezbednosti hrane, koji je obavezan za sve zaposlene u „MANAGER“ D.O.O.

Novi Sad; 14.09.2007.

haccp-sertifikat-manager