Mlinko

slika14

Mešavina aditiva namenjena poboljšanju kvaliteta brašna u mlinovima.
Utiče na povećanje energije i smanjenje stepena omekšanja kod testa.

Doziranje:

od 0,1% do 0,3% u odnosu na količinu brašna